6b merk 5 novo 2 sandoz

7 lilly 4 pfizer

8 abbot 9 amryt kyowa medtronic menarini logo roche logo 1 sanofi